Stowarzyszenie LGD „Nad Białą Przemszą” informuje, iż w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej LGD informacji o planowanej do realizacji operacji własnej nr 3/2018/OW, żaden podmiot nie zgłosił zamiaru jej realizacji.