Aktywizacja mieszkańców obszaru LGD „Nad Białą Przemszą” jest jednym z głównych działań stowarzyszenia. Dlatego też LGD informuje o zrealizowaniu projektu grantowego pt. „Stworzenie oraz rozwój infrastruktury służącej aktywizacji mieszkańców obszaru LGD Nad Białą Przemszą i zapobieganiu negatywnym zjawiskom w sferze społecznej”. Jeszcze niedawno w Starostwie Powiatowym w Olkuszu miało miejsce uroczyste podpisanie umów o powierzenie grantu z przedstawicielami organizacji pozarządowych z obszaru działania LGD „Nad Białą Przemszą”, a już dziś organizacje te mogą pochwalić się rezultatami projektu.

Celem projektu grantowego było stworzenie warunków do aktywizacji mieszkańców obszaru działania LGD „Nad Białą Przemszą” poprzez modernizację infrastruktury służącej aktywizacji mieszkańców obszaru LGD i zapobieganiu negatywnym zjawiskom w sferze społecznej.

W ramach projektu grantowego zrealizowano 6 zadań na łączną kwotę 187 938 00 zł.

W wyniku pozyskania środków  za pośrednictwem LGD „Nad Białą Przemszą” zrealizowano następujące zadania:

  1. Ochotnicza Straż Pożarna w Bogucinie Dużym – „Rozwój infrastruktury remizy strażackiej w Bogucinie Dużym służącej aktywizacji lokalnych mieszkańców”.
  2. Ochotnicza Straż Pożarna w Osieku – „Zmodernizowana infrastruktura budynku OSP Osiek na rzecz aktywizacji społecznej na rzecz aktywizacji społecznej Osiek.”
  3. Ochotnicza Straż Pożarna w Glanowie – „Remiza w Glanowie jako miejsce aktywizacji społeczności lokalnej”.
  4. Ochotnicza Straż Pożarna w Zagórowej – „Wspólne działania – wspólna przestrzeń w remizie OSP w Zagórowej”.
  5. Ochotnicza Straż Pożarna w Bolesławiu – „Strażacka scena sposobem na powrót do tradycji”,
  6. Ochotnicza Straż Pożarna w Zimnodole – Modernizacja bazy świetlicowej i rozszerzenie oferty rekreacyjno- kulturalnej w Zimnodole.

Dzięki środkom finansowym, które były przewidziane na realizację Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), wyremontowano pomieszczenia, doposażono kuchnie w sprzęt gastronomiczny, sale w nowe stoły i krzesła oraz zakupiono nowy sprzęt audio. Nowoczesna infrastruktura pozwala na organizację spotkań oraz zajęć o różnej tematyce, które pozwalają na atrakcyjny sposób spędzania wolnego czasu.

Serdecznie gratulujemy !