Wystartował Program #LepszeBoLokalne. Zapraszam do udziału w programie. 

 

REGULAMIN PROGRAMU „ZBIERZ KOLEKCJĘ”

 1. INFORMACJE OGÓLNE
  Organizatorem Programu Lojalnościowego, zwanego dalej Programem jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą” z siedzibą 32-310 Klucze, ul. Partyzantów 1, KRS: 0000294915, NIP: 6372120413, adres do korespondencji: Biuro Stowarzyszenia, ul. Skalska 20, 32-340 Wolbrom.
  Program skierowany jest do placówek handlowych i usługowych wskazanych na Paszporcie oraz na stronie www.lepszebolokalne.pl zwanych dalej Partnerami Programu, oraz ich klientów zwanych dalej Uczestnikami.
  Paszport oznacza specjalny arkusz opatrzony indywidualnym numerem dostępny nieodpłatnie u Partnerów Projektu, na którym gromadzone są pieczątki.
  Wydawanie Paszportów i nagród rozpocznie się w dniu 1 lipca 2019 roku. Paszporty będą ważne od dnia wydania przez placówkę handlową lub usługową do dnia 5 października 2019 roku.
 2. WARUNKI UDZIAŁU W PROGRAMIE
  Warunkiem wzięcia udziału w Programie jest dokonanie zakupów lub skorzystanie z usług jednej z placówek handlowych lub usługowych będących Partnerami Programu jednorazowo za kwotę minimum 30 zł (trzydzieści złotych).
  Po dokonaniu zakupów Klient, który będzie chciał uczestniczyć w Programie otrzyma w tej placówce. Paszport oraz pieczątkę (jeden punkt za każde zakupy na kwotę minimum 30 zł). Jednorazowo podczas jednych zakupów Klient może otrzymać maksymalnie 1 pieczątkę (1 punkt).
  Klient zbiera pieczątki w Paszporcie poprzez zakup towarów lub usług w Parterów Programu, z wyłączeniem wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych (w tym piwa), biletów, doładowań oraz opłaty rachunków, preparatów do początkowego żywienia niemowląt (w tym mleka początkowego), wyrobów leczniczych (leki), zakładów gier liczbowych, losów loterii pieniężnych.
  Gdy dojdzie do zwrotu towaru, za który uprzednio przyznano pieczątkę, Partnerzy i Organizator Programu zastrzegają sobie prawo do odpowiedniego skorygowania Paszportu.
  W Programie mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. WYKORZYSTANIE PUNKTÓW
  Uczestnik może wykorzystać Punkty wyłącznie w postaci zgromadzonych na Paszporcie Pieczątek w następujący sposób:
  1. Każde pięć Pieczątek upoważnia do odbioru u Organizatora Programu nagrody zgodnie z kolejnością w Paszporcie. W tym celu Klient powinien skontaktować się z Organizatorem Programu mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: (32) 7242523.
  2. Punkty umieszczone na poszczególnych, odrębnych Paszportach nie sumują się.
  3. Paszport z kompletem 35 pieczątek zebranych u minimum 5 różnych Partnerów Programu upoważnia do udziału w losowaniu kolekcji oraz trzech  bonów o wartości 2000 zł.

  Bony te będzie można wykorzystać w wybranych przez Klienta sklepach/placówkach będących Partnerami projektu.
  Losowanie Nagród odbędzie się w dniu 6 października 2019 roku podczas Święta Ziemniaka w Trzyciążu. Warunkiem uczestnictwa w losowaniu jest osobiste zgłoszenie się do stoiska Organizatora z ważnym Paszportem oraz podanie swoich niezbędnych danych osobowych wymaganych przez Organizatora.
  Paszportu nie należy udostępniać osobom trzecim. Paszporty zniszczone lub zgubione nie podlegają wymianie na nowe. Nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian wyglądu i zawartości Paszportu. Paszport noszący symptomy dokonanej zmiany może nie zostać zaakceptowany przez Partnera lub Organizatora.
  Organizator zastrzega, iż liczba Nagród w ramach Programu jest ograniczona. W przypadku, gdy z powodu braku Nagród ich odbiór nie będzie możliwy, Paszport z kompletem pieczątek nadal jest upoważniony do udziału w losowaniu.
 4. REKLAMACJE
  Reklamacje dotyczące Programu można zgłaszać przez cały czas jego trwania, a najpóźniej do 7 października 2019r. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej, przesyłając je listem poleconym na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nad Biała Przemszą” ul. Skalska 20, 32-340 Wolbrom lub mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Reklamacje i roszczenia zgłoszone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
  Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia. Odpowiedzi zostaną wysłane w terminie 14 dni od daty doręczenia Organizatorowi reklamacji w takiej samej formie, w jakiej zostały zgłoszone. Decyzja Organizatora dotycząca reklamacji jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.
  Jakiekolwiek roszczenia Klientów z tytułu nieotrzymania bonów, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.
 5. DOSTĘPNOŚĆ REGULAMINU
  Regulamin dostępny jest w biurze LGD „Nad Białą Przemszą”, w każdej uczestniczącej z placówek handlowych lub usługowych będących Partnerami Programu i dostępny jest na życzenie Klienta, a także znajduje się na stronie internetowej www.nadbialaprzemsza.org.pl
  Przystępując do Promocji uczestnik akceptuje treść Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu Programu, zmiana postanowień Regulaminu obowiązuje od momentu opublikowania zmienionego Regulaminu w miejscu publikacji poprzedniej jego wersji.