Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą” z siedzibą w Kluczach informuje, iż w wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko – Specjalista d/s naborów i projektów złożona została jedna oferta, która została odrzucona z powodu niespełniania przez kandydata wymagań koniecznych minimalnych. Wobec tego nikt nie został wybrany na ww. stanowisko.