Szanowni Państwo,

informujemy, iż do 23.06.2017 r. prowadzona jest dodatkowa rekrutacja osób chętnych do udziału w projekcie w ramach działania 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych dla woj. Małopolskiego

Przypominamy, iż poziom dofinansowania wynosi aż 60%.

Mieszkaniec, który zdecyduje się na udział w projekcie powinien wypełnić ankietę udziału w projekcie, formularz umowy w dwóch egzemplarzach oraz uiścić opłatę za wykonanie inspekcji terenowej technicznych możliwości budowy źródła OZE (zgodnie z zapisami umowy), pozwalającej określić rodzaj i moc instalacji OZE w wysokości:

- instalacja solarna – 258,30zł

- instalacja fotowoltaiczna – 258,30zł

- pompa ciepła – 393,60zł

Kompletną dokumentację należy składać w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą” w Wolbromiu ul. Skalska 20, w godzinach 8.00-15.00.

Poniżej w plikach do pobrania znajdują się ankiety, wzór umowy oraz prezentacja na temat OZE. Prosimy o zapoznanie się z tymi dokumentami.

http://nadbialaprzemsza.org.pl/dokumenty-obowiazujace/category/dokumenty-obowiazujace/odnawialne-zrodla-energii.html

W razie pytań prosimy o kontakt:

Infolinia techniczna: 799 901 213

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą”, tel.  32 7242523